Hae
Filters
Blogi - arkisto
Close

Vastuullisuus UKK

 

Yleisiä kysymyksiä

 

Mitä Asthma Allergy Nordic logo takaa?

Asthma Allergy Nordic myöntää sertifikaatin tuotteille, joilla on minimaalinen ihoärsytyksen riski.
Tuotteet, joilla on Asthma Allergy Nordic -merkki, eivät sisällä hajusteita ja jokainen raaka-aine on läpikäynyt tarkan tutkinnan.
Tämä symboli helpottaa tuotteiden valitsemisessa heitä, joilla on ihoallergioita, astmaa tai muita hengitystiesairauksia.

 

Mikä on biohajoavan ja kompostoituvan ero?

Kun tuote on kompostoituva, se on aina biohajoava, kun taas biohajoava ei aina ole kompostoituva.
Sekä biohajoavat että kompostoituvat tuotteet hajoavat ajan kuluessa luonnollisiksi aineiksi vahingoittamatta ympäristöä. Kompostoituva tuote muuttuu hajoamisen myötä ekosysteemiä hyödyttäväksi aineeksi, kuten mullaksi, kun taas biohajoavan tuotteen vaikutus on neutraali tai sitä ei ole.

Tuotteen maatumisajalle on tiukat määritykset. Määritetty aika riippuu siitä onko tuote luokiteltu kotikompostissa vai tehdaskompostissa kompostoituvaksi. Biohajoavan tuotteen hajoaminen voi kestää aina yhdestä päivästä 1 000:een vuoteen.

 

Mikä on Pohjoismaisen Joutsenmerkin ja EU Ympäristömerkin ero?

Molemmilla ympäristömerkeillä on tiukat vaatimukset niin terveydelle, laadulle kuin ympäristöllekin
ja vaatimukset ulottuvat kaikkiin tuotteen elinkaaren vaiheisiin. Olennaisin ero näiden merkintöjen välillä on se, että Joutsenmerkki on Pohjoismaisen ministerineuvoston perustama ja sitä käytetään lähinnä Pohjoismaissa,
kun taas EU Ympäristömerkki on Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus, jota käytetään EU-alueella.

 

Mitä EU Ympäristömerkki takaa?

EU Ympäristömerkki takaa saman kuin Joutsenmerkkikin. Se on takuu siitä, että tuote on valmistettu huolellisesti ja ympäristö huomioiden. Merkillä on tiukat vaatimukset, jotka kattavat tuotteen koko elinkaaren. Vaatimukset koskevat terveyttä, laatua ja ympäristöä ja niitä koskien tarkastellaan raakamateriaaleja, tuotteen rakennetta ja syntyvää jätettä, laatua, jakelua, pakkausta ja hävitystä.

 

Mitä Joutsenmerkki merkitsee?

Kun tuotteelle on myönnetty Joutsenmerkki, se on  takuu siitä, että tuote on valmistettu huolellisesti ja ympäristö huomioiden. Merkillä on tiukat vaatimukset, jotka kattavat tuotteen koko elinkaaren. Vaatimukset koskevat terveyttä, laatua ja ympäristöä ja niitä koskien tarkastellaan raakamateriaaleja, tuotteen rakennetta ja syntyvää jätettä, laatua, jakelua, pakkausta ja hävitystä. Voit lukea lisää Joutsenmerkistä täältä

 

Mitä FSC-logo merkitsee?

FSC™ (Forest Stewardship Council) on sinun takuusi sille, että ostamasi tuote on valmistettu raaka-aineista, jotka tulevat vastuullisesti kasvatetuista ja hoidetuista metsistä. Lue lisää FSC:stä täältä

 

Miten dermatologinen testaus toteutetaan?

Dermatologisen testin toteutustapa riippuu tuotteesta, jolle testaus tehdään:

Vaipat

Kaikki raakamateriaalit testataan ihoärsytyksen varalta Saksassa itsenäisen ja virallisesti hyväksytyn instituutin toimesta. Testaus tehdään 20:lle henkilölle, joista kuudella on herkkä iho.
 

Ihonhoitotuotteet

Testi suoritetaan vähintään 50:lle henkilölle, joilla on erilaisia ihotyyppejä. Testattavaa tuotetta laitetaan pieni määrä iholle 48:n tunnin ajaksi, jonka jälkeen iho tutkitaan. Testi toteutetaan ihotautilääkärin seurannassa.

Näiden testien tarkoitus on osoittaa, että tuotteemme ovat turvallisia vauvallesi ja täyttävät korkean laadun kriteerimme.

Mikä ero on ympäristömerkityllä ja biohajoavalla?

Ympäristömerkit keskittyvät ympäristön huomioimiseen ja ihmisten terveyteen (ihoystävällisyys, vaaralliset aineet yms.), eivätkä välttämättä kerro mitään tuotteen hajoamisesta. Biohajoavuus ominaisuutena ei tarkoita sitä, että tuote on vastuullinen. Tuote on todistetusti biohajoava, jos sille on myönnetty virallisen, kolmannen osapuolen myöntämä merkintä, joka takaa, että tuote on testattu virallisten standardien mukaisesti.

 

Teippi- ja housuvaipat

 

Ovatko Bambo Nature vaipat biohajoavia

Ei, Bambo Nature vaipat eivät ole biohajoavia. Vaipat sisältävät biopohjaista materiaalia kuten revinnäissellua, mutta niissä käytetään myös muovimateriaalia, joka ei ole biohajoavaa. Nämä materiaalit ovat tärkeitä vaipan korkean suorituskyvyn takaamiseksi ja auttavat pitämään vauvasi olon mukavana ja kuivana.  

 

Mitkä ovat tarkat raaka-aineet, joita vaipoissa on käytetty?

Näet raaka-ainelistauksen täältä.

Valitsemme  vaippojemme valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ja -materiaalit tarkasti. Käytämme vain Joutsenmerkittyjä ainesosia, jotta voimme olla varmoja tuotteen turvallisuudesta niin vauvallesi, kuin ympäristöllekin.

 

Sisältävätkö Bambo Nature vaipat muovia?

Olennaiset komponentit on valmistettu muovilaaduista SAP, PE ja PP. Nämä materiaalit ovat ne, jotka auttavat vauvaasi pysymään kuivana ja joista kaikki täyttävät Joutsenmerkin kriteerit. Kertakäyttöiset vaippamme on suunniteltu huolellisesti pitämään vauvasi kuivana, terveenä ja hyvinvoivana ja samaan aikaan kuormittamaan ympäristöä mahdollisimman vähän.

Kehitämme vaippojamme jatkuvasti ja pyrimme vähentämään niiden ainesosien määrää, jotka eivät ole biohajoavia. Etsimme ja testaamme vaihtoehtoja, jotka auttavat meitä vähentämään muovin määrää tuotteissamme ilman, että laatu ja suorituskyky laskevat.

 

Ovatko vaipoissa käytettävät ainesosat ympäristöystävällisiä?

Kaikki vaippojen valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ja -materiaalit ovat Joutsenmerkittyjä. Tämä symboli on takuu sinulle siitä, että käytämme parhaita mahdollisia raaka-aineita ja että me emme käytä sellaisia aineita, joiden tiedetään olevan haitallisia vauvallesi tai ympäristölle.

 

Voinko hävittää Bambo Nature vaipat kotikompostissani?

Ei, Bambo Nature vaipat tulee hävittää kotitalousjätteenä. Kotikompostiin ei tulisi laittaa mitään, millä ei ole siihen soveltuvaa merkintää. 😊

Vaippojen hävittämisohjeet vaihtelevat alueittain, joten tarkistathan aina oman alueesi ohjeistuksen.

 

Miten Bambo Nature vaipat ovat ympäristöystävällisiä?

Teemme kaikkemme sen eteen, että vauvanvaippamme ovat ympäristöystävällisiä laadusta ja suorituskyvystä tinkimättä.

-  Vaippamme valmistetaan Tanskassa energiaoptimoiduilla laitteilla, joiden sähköntuotanto katetaan 100 %:sti uusiutuvalla energialla.

-  Raaka-aineet ja -materiaalit valitaan huolellisesti ja ne käyvät läpi tarkan kontrollin.
Raaka-aineilla ja – materiaaleillamme on myös useita virallisia sertifikaatteja kuten Joutsenmerkki, EU Ympäristömerkki ja FSC™ (Forest Stewardship Council) – sertifiointi.

Lue täältä lisää vastuullisesta tuotannostamme.

 

Ovatko Bambo Nature vaipat haitallisia ympäristölle?

Kuten suurimmalla osalla mailman tuotteista, myös vaipoilla on negatiivinen vaikutus ympäristöön. Olemme hyvin tietoisia tästä ja teemme kaikkemme, että vaippamme olisivat niin ympäristö- ja ihoystävällisiä kuin vain suinkin mahdollista. Kaikki raaka-aineemme ja -materiaalimme valitaan tarkasti ja käytämme valmistuksessa mahdollisimman vähän materiaalia. Käyttämiämme raaka-aineita ja -materiaaleja valvotaan jatkuvasti ja niillä on useita maailman tiukimmin valvottuja sertifikaatteja, kuten Joutsenmerkki.  Tanskan tuotantolaitoksessamme käytettävä energia tulee 100 %:sti uusiutuvista lähteistä ja olemme vähentäneet CO2 -päästöjämme 62,1 % vuodesta 2009.

*CO2 -päästöt kattavat sähkön, kaasun ja öljyn ja laskelmat perustuvat Energinet:n ja Tanskalaisen Energialaitoksen standarditekijöihin. kWh to kg CO2- laskelmat perustuvat Energinet:n Ympäristölausekkeeseen. Laskelmat öljylitralle ja CO2-kilolle perustuvat Tanskalaisen energiayhtiön päästömäärille laskettuun standardiin.

 

Voinko hävittää käytetyt vaipat huoletta?

Kyllä, jos hävität käytetyn vaipan oikein kotitalousjätteen mukana. Useimmissa maissa käytetyt vaipat päätyvät jätteenkierrätyslaitokselle, jossa ne poltetaan ja niistä tuotetaan joko lämpö- tai sähköenergiaa.

Joissain maissa on erillinen käsittelyjärjestelmä käytetyille vaipoille, joten seuraathan aina kotimaasi virallista ohjeistusta.

 

Mitä vaipalle tapahtuu sen jälkeen, kun hävitän sen käytön jälkeen?

Vauvanvaipan elinkaaren viimeinen vaihe on hävittää tuote vastuullisesti. Joissain maissa tämä tarkoittaa lajittelua erilliseen vaippa-astiaan. Useimmissa maissa vaipat voi kuitenkin hävittää tavallisen sekajätteen mukana.  Sekajäte on se osa kerättävästä jätteestä, jota ei erilliskerätä kierrätyskäyttöön.

Sekajäte päätyy poltettavaksi ja siitä tuotetaan energiaa kuten lämpöä tai sähköä. Sekajätteestä tuotettavan energian osuus vaihtelee maakohtaisesti.

 

Mitä Bambo Nature teke CO2 -päästöjen vähentämiseksi?

Tanskan tuotantolaitoksellamme on ISO50001-sertifikaatti. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on kolmannen osapuolen hyväksymä energianhallintajärjestelmä ja että teemme jatkuvasti töitä energiankäytön optimoimiseksi. Tänä päivänä 100 % tuotantolaitoksemme käyttämästä energiasta tulee uusiutuvista lähteistä. Olemme vähentäneet CO2 -päästöjämme 62,1 % vuodesta 2009.

*CO2 -päästöt kattavat sähkön, kaasun ja öljyn ja laskelmat perustuvat Energinet:n ja Tanskalaisen Energialaitoksen standarditekijöihin. kWh to kg CO2- laskelmat perustuvat Energinet:n Ympäristölausekkeeseen. Laskelmat öljylitralle ja CO2-kilolle perustuvat Tanskalaisen energiayhtiön päästömäärille laskettuun standardiin.

 

Sisältävätkö Bambo Nature vaipat palmuöljyä?

Ei, vaippamme eivät sisällä palmuöljyä.

 

Miksi kaikilla Bambo Nature vaipoilla ei ole EU ympäristömerkkiä?

CE-merkityt (lääkinnällinen laite)  tuotteet eivät voi saada EU Ympäristömerkki -sertifiointia. Tuotteet täyttävät EU Ympäristömerkin vaatimukset, mutta EU Ympäristömerkki ei hyväksy CE-merkittyjä tuotteita. Koon 5 + 6 vaippamme, sekä Dreamy Yövaipat ovat CE-merkittyjä vaipan koon takia. Tästä syystä niillä ei ole EU Ympäristömerkkiä.

 

Ovatko Bambo Nature vaipat vegaanisia?

Kyllä. Vaippamme ovat vegaanisia. Ne eivät sisällä mitään eläinperäisiä ainesosia, eikä niitä ole testattu eläimillä.

 

Onko kosteusindikaattori turvallinen vauvani iholle?

Kyllä. Kosteusindikaattori ei ärsytä ihoa, eikä siinä ole käytetty myrkyllisiä tai syöpää aiheuttavia yhdisteitä. Vaipoillamme on Asthma Allergy Nordic-merkki, sekä Joutsenmerkki -sertifiointi ja ne ovat täysin turvallisia vauvallesi.

Kosteusindikaattori helpottaa vaipanvaihdon ajoittamisessa, sillä indikaattori vaihtaa väriä kastuessaan.

 

Mitä pakkausten 30% post-consumer recycled bag -logo tarkoittaa?

Logo koskee vain pakkausta. Vaippapakkauksemme sisältävät 30% kierrätettyä raakamateriaalia, jolloin valmistuksessa voidaan käyttää vähemmän neitsyt muovia. Kierrätetty materiaali saadaan kuluttajien keräämästä ja kierrättämästä muovista, joka puhdistetaan huolellisesti ja lajitellaan. 

 

Miten 30% PCR -merkityn vaippapakkauksen voi hävittää?

Vaippapakkaus tulee kierrättää muovijätteenä.

 

Miten paperisen vaippapakkauksen voi hävittää?

Uusi paperipakkauksemme voidaan puolestaan hävittää kartonkijätteenä.

 

Onko  vaippapakkauksenne kierrätettävä?

Kyllä. 30% PCR pakkauksen voi laittaa muovin keräykseen ja paperinen pakkaus kierrätetään kartonkijätteenä.

 

Voinko kierrättää tyhjän pakkauksen biojätteessä?

Et, mutta pakkaus on kierrätettävä ja voidaan kierrättää muovijätteenä.

Saako teiltä sekä 30% PCR pakkausta että paperista pakkausta? 

Saa! :) Molemmat pakkausvaihtoehdot jäävät valikoimaamme. Ensinnäkin, emme valitettavasti pysty pakkaamaan kaikkia vaippamalleja paperisiin pakkauksiin ja toiseksi haluamme tarjota sinulle mahdollisuuden valita juuri sinulle sopivan pakkauksen. Bambo Nature tähtää joka tapauksessa entistä parempiin innovaatioihin, joten jatkamme työtämme muovin käytön vähentämiseksi!

 

Katso tästä koko vaippavalikoimamme!

 

Ihonhoitotuotteet

 

Mistä Bambo Nature ihonhoitotuotteiden pakkaukset on valmistettu ja miten hävitän ne oikein?

Ihonhoitotuotteidemme pakkaukset on valmistettu PP, PE ja LDPE/HDPE muovista. Kaikki ihonhoitotuotteiden pakkaukset voi hävittää muovijätteenä.

 

Mikä tekee Bambo Nature ihonhoitotuotteista ympäristöystävällisiä?

Ihonhoitotuotteemme on kehitetty herkälle iholle, eivätkä tuotteemme sisällä ainesosia, jotka voisivat olla haitallisia vauvallesi tai ilmastolle. 99 – 100 % ainesosista on luonnollista alkuperää. Tuotteet ovat vegaanisia, sisältävät luonnonmukaisia ainesosia ja ovat ECOCERT Cosmos, sekä Joutsenmerkki -sertifioituja.

 

Sisältävätkö ihonhoitotuotteenne ympäristölle haitallisia ainesosia?

Ihonhoitotuotteillamme on Joutsenmerkki. Joutsenmerkki on arvioinut tuotteidemme ympäristövaikutuksen ja asettanut vaatimukset kaikkiin tuotteen elinkaaren vaiheisiin niin ympäristön, ilmaston, ihmisten kuin maapallonkin etujen mukaisesti. Joutsenmerkin saadakseen tuotteen tulee täyttää tiukat ympäristöä ja terveydelle haitallisia aineita koskevat vaatimukset.

Vaatimukset käsittävät seuraavat asiat:

- biohajoavuus (kuinka ainesosat hajoavat luonnossa)

- biologinen kertymä (ainesosien kertyminen eläviin organismeihin, jolloin niitä ei voi käyttää uudestaan)

-  myrkyllisyys vesistöille. 

Lisäksi Joutsenmerkki asettaa vaatimukset pakkaussuunnittelulle, jonka tarkoitus on vähentää käytetyn materiaalin määrää ja valmistaa pakkauksia, jotka on helppo kierrättää.

 

Sisältävätkö ihonhoitotuotteenne palmuöljyä?

Ihonhoitotuotteissamme on käytetty RSPO -sertifioitua palmuöljyä. Tämä tarkoittaa, että tuotteessa käytetty palmuöljy on hankittu RSPO*:n sääntöjen mukaisella tavalla.

*RSPO on lyhenne sanoista Roundtable on Sustainable Palm Oil, joka on maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon organisaatio. RSPO on laatinut ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevat kriteerit, jotka yritysten tulee täyttää, jotta ne voivat tuottaa palmuöljyä vastuullisesti.

 

Miksi ihonhoitotuotteenne eivät ole 100 % luomua?

Ihonhoitotuotteemme eivät voi olla 100 % luomua. Tämä johtuu siitä, että kolmessa tuotteessamme (vartalovoide, rauhoittava voide ja hius- ja vartalonpesuaine) pääraaka-aine on vesi, eikä vesi voi olla luomua.

Kylpyöljy ei sisällä vettä, vaan siinä on käytetty sertifioitua orgaanista öljyä. Neljän ihonhoitotuotteemme sisältö on 20 – 70 % : sti luomua.


Mitä Vegan Society merkki tarkoittaa?

Saadakseen Vegan Society merkinnän tuotteen tulee täyttää Vegan Societyn määrittämät vaatimukset. Vaatimukset edellyttävät, ettei tuote sisällä mitään eläinperäistä, eikä tuotteita ole testattu eläimillä. Vegan Society -merkki uusitaan vuoden välein, jotta varmistutaan siitä, että tuotteet varmasti täyttävät vaaditut standardit. Lue lisää Vegan Society merkistä heidän kotisivuiltaan.

 

Onko aurinkovoiteenne Reef Safe -merkitty?

Kyllä, Bambo Nature aurinkovoiteella on EcoSun Pass -logo. EcoSun Pass on yritys, joka suorittaa ympäristöarviointeja aurinkovoiteille. He tekevät laajamittaisia testauksia arvioidessaan koostumuksia.  

Tämä tarkoittaa sitä, että tuote ystävällinen sekä vesistöille, että koralleille. Aurinkovoiteemme ei sisällä kemikaaleja, jotka voivat valkaista, aiheuttaa epämuodostumia tai pilata koralliriuttoja tai muita merten ekosysteemejä.  

 

Mitä ECOCERT Cosmos logo tarkoittaa

ECOCERT Cosmos on ensimmäinen sertifikaatti luonnollisille ja sertifioiduille luonnonkosmetiikkatuotteille. Sertifikaatti takaa tuotteen täyttävän ympäristöystävällisyyttä edellyttävät vaatimukset aina raaka-aineista pakkaukseen asti. Lue lisää täältä

 

Miksi aurinkovoiteenne ei ole ECOCERT Cosmos sertifioitu? 

ECOCERT Cosmos hyväksyy vain sellaiset aurinkovoiteet, joissa on käytetty luonnollisia UV-suodattimia, kun taas Bambo Natrue aurinkovoiteiden UV-suodattimet ovat synteettisiä.

Mikä ero on epäorgaanisella ja orgaanisella uv-suodattimella? 

Aurinkovoiteiden teho perustuu voiteessa oleviin uv-suodattimiin. 


UV-suodattimia on kahdenlaisia: 

Synteettinen UV-suodatin: ainesosat, jotka läpäisevät ihon ja imevät auringon säteilyn, jolloin se ei läpäise alempia ihokerroksia, joka voi aiheuttaa iholle vahinkoa. Synteettiset UV-suodattimet imeytyvät tavallisen kosteusvoiteen lailla. Näitä UV-suodattimia kutsutaan myös nimellä kemialliset UV-suodattimet.

Luonnollinen UV-suodatin: Yleensä titaanioksidi, mutta on myös muunlaisia luonnollisia UV-suodattimia. Luonnolliset UV-suodattimet heijastavat auringonsäteilyä peilin lailla ja siten ehkäisevät säteilyä läpäisemästä ihoa. Näitä UV-suodattimia kutsutaan joskus fysikaalisiksi UV-suodattimiksi, koska ne eivät imeydy ihoon, vaan muodostavat iholle suojakerroksen, jättäen ihon valkoiseksi.

 

Tilaa tästä ihonhoitotuotteet
 

Kosteuspyyhkeet

 

Mistä kosteuspyyhkeiden pakkaus on valmistettu ja miten hävitän sen?

Kosteuspyyhkeemme on valmistettu 100 % viskoosista ja ne ovat biohajoavia! Pakkaus puolestaan on uudistettu vähentämällä muovikelmua 20 % ja samalla muovikansi vaihdettiin teippiversioon. Pakkaus voidaan kierrättää muovijätteessä.

 

Tilaa tästä kosteuspyyhkeet

Filters